Máy biến áp ngôi sao việt
Tất cả danh mục
  • iconfb.png
  • icongg.png
  • lk_footer2.png
  • iconSkype.png
0973440322
0907129412
Biến áp 3 pha 380V/220V 3KVA Hãng sản xuất: Fushin Loại: Biến áp tự ngẫu Chất lượng: 5 sao -Tải nặng đạt 120% công suất máy, đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bán Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển Sản xuất theo tiêu chuẩn: 111711.QMS.CN17
Biến áp 3 pha 380V/220V 6KVA Hãng sản xuất: Fushin Loại: Biến áp tự ngẫu Chất lượng: 5 sao -Tải nặng đạt 120% công suất máy, đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bán Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển Sản xuất theo tiêu chuẩn: 111711.QMS.CN17
Biến áp tự ngẫu 380v/220v - 660Va ( 3A) Hãng sản xuất: Fushin Loại: Biến áp tự ngẫu Chất lượng: 5 sao -Tải nặng đạt 120% công suất máy, đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bán Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển Sản xuât theo tiêu chuẩn: 111711.QMS.CN17 Biến áp tự ngẫu 380V/220V - 220VA (1A)
Biến áp tự ngẫu 380v/220v - 220Va ( 1A) Hãng sản xuất: Fushin Loại: Biến áp tự ngẫu Chất lượng: 5 sao -Tải nặng đạt 120% công suất máy, đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bán Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển Sản xuât theo tiêu chuẩn: 111711.QMS.CN17 - Xuất khẩu Biến áp tự ngẫu 380V/220V - 220VA (1A)
Biến áp tự ngẫu 380v/220v - 1,5KVa ( 7A) Hãng sản xuất: Fushin Loại: Biến áp tự ngẫu Chất lượng: 5 sao -Tải nặng đạt 120% công suất máy, đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bán Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển Sản xuât theo tiêu chuẩn: 111711.QMS.CN17 Biến áp tự ngẫu 380V/220V - 220VA (1A)
Biến áp tự ngẫu 380v/220v - 440VA ( 2A) Hãng sản xuất: Fushin Loại: Biến áp tự ngẫu Chất lượng: 5 sao -Tải nặng đạt 120% công suất máy, đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bán Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển Sản xuât theo tiêu chuẩn: 111711.QMS.CN17 - Xuất khẩu Biến áp tự ngẫu 380V/220V - 220VA (1A)
Biến áp tự ngẫu 380v/220v - 660Va ( 3A) Hãng sản xuất: Fushin Loại: Biến áp tự ngẫu Chất lượng: 5 sao -Tải nặng đạt 120% công suất máy, đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bán Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển Sản xuât theo tiêu chuẩn: 111711.QMS.CN17 Biến áp tự ngẫu 380V/220V - 220VA (1A)
Biến áp 1 pha 380V/220V- 440VA Hãng sản xuất: Fushin Loại: Biến áp cách ly Chất lượng: 5 sao -Tải nặng đạt 120% công suất máy, đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bán Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển Miễn phí vận chuyển trong khu vực TP.HCM với đơn hàng trên 2 triệu VNĐ
Biến áp 1 pha 380V/220V- 660VA Hãng sản xuất: Fushin Loại: Biến áp cách ly Chất lượng: 5 sao -Tải nặng đạt 120% công suất máy, đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bán Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển Miễn phí vận chuyển trong khu vực TP.HCM với đơn hàng trên 2 triệu VNĐ
Biến áp cách ly 1 pha 380V/220V/110V 220VA-1A Hãng sản xuất: Fushin Loại: Biến áp cách ly Chất lượng: 5 sao -Tải nặng đạt 120% công suất máy, đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bán Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển Sản xuất theo tiêu chuẩn: 111711.QMS.CN17
Biến áp cách ly 1 pha 220V/220V/110V - 660VA (2A) Hãng sản xuất: Fushin Loại: Biến áp cách ly Chất lượng: 5 sao -Tải nặng đạt 120% công suất máy, đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bán Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% Sản xuất theo tiêu chuẩn: 111711.QMS.CN17
Biến áp cách ly 1 pha 220V/220V/110V 220VA-1A Hãng sản xuất: Fushin Loại: Biến áp cách ly Chất lượng: 5 sao -Tải nặng đạt 120% công suất máy, đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bán Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển Sản xuất theo tiêu chuẩn: 111711.QMS.CN17
Biến áp 1 pha 380V/220V - 1.5KVA Hãng sản xuất: Fushin Loại: Biến áp cách ly Chất lượng: 5 sao -Tải nặng đạt hiệu suất 100% ~ 120% công suất máy, đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bán Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển Miễn phí vận chuyển trong khu vực TP.HCM với đơn hàng trên 2 triệu VNĐ
Biến áp 1 pha 380V/220V - 2KVA Hãng sản xuất: Fushin Loại: Biến áp cách ly Chất lượng: 5 sao -Tải nặng đạt hiệu suất 100% ~ 120% công suất máy, đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bán Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển Miễn phí vận chuyển trong khu vực TP.HCM với đơn hàng trên 3 triệu VNĐ
Biến áp cách ly 1 pha 220V/220V/110V - 440VA (2A) Hãng sản xuất: Fushin Loại: Biến áp cách ly Chất lượng: 5 sao -Tải nặng đạt 120% công suất máy, đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bán Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển Sản xuất theo tiêu chuẩn: 111711.QMS.CN17
Biến áp 1 pha 380V/220V - 1.1KVA Hãng sản xuất: Fushin Loại: Biến áp cách ly Chất lượng: 5 sao -Tải nặng đạt hiệu suất 100% ~ 120% công suất máy, đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bán Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển Miễn phí vận chuyển trong khu vực TP.HCM với đơn hàng trên 2 triệu VNĐ
Chat with us
zalo